11 listopad 2012 – Święto Niepodległości

Jak co roku – Harcerze uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

Program był wyjątkowo bogaty.

Drużyna otrzymała zaproszenie Burmistrza Miasta Brańsk do udziału w miejskich uroczystościach. O godzinie 10:00 została odprawiona uroczysta msza św. za ojczyznę, po czym zebrani pomaszerowali pod pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty. Burmistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Harcerze zaciągnęli honorową wartę.

O godzinie 12:30 patrol harcerski udał się na grób żołnierza z 1920 roku, mieszczący się koło wsi Brzeźnica. Tam zapalone zostało światło pamięci. Harcerze odmówili modlitwę za duszę św. pamięci żołnierza.

O godzinie 14:30 harcerze spotkali się ponownie na brańskim cmentarzu parafialnym, gdzie podobnie jak w latach ubiegłych oddano honory na grobach żołnierzy roku 1918 i 1920.

Około 16:30 bezpośrednio po powrocie z cmentarza odbył się krótki capstrzyk harcerski przy pomniku 500-lecia Miasta Brańsk.

Ostatnim punktem programu było niepodległościowe spotkanie przy ognisku z kiełbaską, bigosem i słodyczami.

Napisz odpowiedź