13-12-2011

O północy 13-12-1981 decyzją Rady Państwa został wprowadzony stan wojenny. Powołano Wojskowa Radę Ocalenia Narodowego, a władzę w kraju przejęło wojsko. Wprowadzono godzinę milicyjną, internowano działaczy opozycji, przerwano łączność telefoniczną oraz wprowadzono cenzurę korespondencji. W szkołach i na uczelniach została zawieszona nauka.

Stan wojenny został zawieszony 25.01.1982 a zniesiono go dopiero 22.07.1983. W czasie jego trwania internowano około 10000 osób, które osadzono w 49 ośrodkach na terenie całego kraju. W wyniku pobić i śmiertelnych postrzałów w czasie jego trwania zginęło według szacunków IPN 56 osób.

Harcerze brańscy kontynuują rozpoczęta rok wcześniej tradycję upamiętniania tej rocznicy. Podobnie jak w roku ubiegłym o godzinie 17:00. Spotkali się przy pomniku, by zapalić światło pamięci, wysłuchać krótkiej refleksji nad tym wydarzeniem i odśpiewać hymn Solidarności.

Napisz odpowiedź