23.04.2011 – harcerska warta wielkosobotnia przy grobie Chrystusa

Do starej tradycji warty pełnionej przy grobie Chrystusa przez strażaków dołączyli w tym roku harcerze.
Krótką zmianą zapoczątkowali, miejmy nadzieję, nową tradycję włączania się harcerzy w liturgię triduum paschalnego.

Napisz odpowiedź