30.11.2011 – rocznica Powstania Listopadowego

30 listopada o godzinie 17:00 patrol harcerski pod dowództwem zastępowej Wioletty Zawadzkiej i zastępowego Jakuba Paradzika zapalił światło pamięci przy pomniku 500 lecia miasta Brańsk, poświęcone bohaterom Powstania Listopadowego. Rocznica ta jest już rzadko wspominana, ale harcerze znają historię i czczą pamięć wielkich Polaków i wielkich czynów narodowych

Napisz odpowiedź