Podziękowania

Brańsk 01.12.2015 r.

Sz. P. Wojciech Oleksiewicz

właściciel Zakładu Pogrzebowego
„Memento Mori” w Brańsku
ul. Adama Mickiewicza 23

 

PODZIĘKOWANIA

Składam Panu serdeczne podziękowania za ufundowanie naszej drużynie naszywek na pagony mundurów harcerskich.

Jesteśmy często jedynym środowiskiem, które reprezentuje Brańsk na wielu uroczystościach w powiecie i województwie podlaskim. Naszywki są pięknie wykonane, podnoszą estetykę munduru przez co jesteśmy rozpoznawalni i co przyczynia się także do promocji miasta.

Pański piękny gest jest tym cenniejszy, iż na terenie naszego miasta jest raczej odosobniony. Tylko nieliczne osoby okazują sympatię i wspierają drużynę, pomimo ogromnej roli jaką odgrywa ona w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu postaw moralnych, patriotycznych i kultywowaniu pamięci narodowej.

Odrodzona przed pięcioma laty brańska drużyna harcerska nie doczekała się jak dotąd wsparcia instytucji środowisk, które winny to czynić z racji swoich obowiązków. Dlatego tym cenniejszy jest każdy gest wsparcia moralnego, pomocy materialnej od zwykłych ludzi, którym jedynie serce podpowiada co należy czynić.

Dlatego też raz jeszcze dziękuję za ten dar serca, myśli, portfela.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
opiekun drużyny
dh pwd. mgr Mieczysław Korzeniewski

Wersja do druku: PodziekowaniaWO

 

Napisz odpowiedź