Rocznica śmierci kpt. Kazimierza Kamińskiego ps. „Huzar”.

11.10.1953 r. został wykonany wyrok śmierci na wielkim podlaskim patriocie kpt. K. Kamińskim ps.”Huzar”.
Wójt gminy Piekuty Nowe zadbał o godne uczczenie tej rocznicy. Przy pomniku stojącym koło kościoła zaciągnięta została warta honorowa (pełniły ją grupy rekonstrukcyjne), a delegacje różnych środowisk i organizacji z terenu powiatu Wysokie Mazowieckie złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Przed mszą św. w miejscowym kościele młodzież przedstawiła montaż literacko muzyczny. Po mszy św. wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali do izby tradycji, gdzie wygłoszony został okolicznościowy referat, wygłoszony przez dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego. Wyemitowany został film dokumentalny dotyczący podziemia niepodległościowego na Podlasiu.

Komendant chorągwi białostockiej hm. Andrzej Bajkowski oraz patrol harcerski z Brańska reprezentowali środowisko ZHP. Patrol z Brańska jako jedyny reprezentował nasze miasto na tej uroczystości, za co otrzymał serdeczne podziękowania od wójta gminy Piekuty

Po spotkaniu w izbie tradycji odbyła się rekonstrukcji obicia więźnia i rozbicia posterunku milicji obywatelskiej w Piekutach

Napisz odpowiedź