Archiwum znaczników: Holonki

1-3.06.2012 Złaz Harcerski

W dniach 1-3.06.2012 w Holonkach odbył się kolejny „Złaz”. Wzięliśmy w nim udział.

21-22.12.2011 Wigilijne Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze Europy i harcerze Polscy od 21 lat kontynuują piękną tradycję przekazywania ognia, który płonie w Betlejem w Grocie Narodzenia Jezusa. Polscy harcerze przejmują ogień od harcerzy słowackich, skąd trafia on do poszczególnych chorągwi, hufców, drużyn. Od nich trafia do kościołów, zakładów pracy, instytucji i pojedyńczych osób. 21 grudnia o godzinie 16:00 przy miejskim ratuszu […]

03-05.06.2011 – „Złaz Harcerski”

W dniach 03-05.06.2011 przy gimnazjum w Glinniku harcerze z Glinnika, Brańska, Holonek, Bielska Podlaskiego, Orli rozbili swoje namioty i rozgościli się w budynku szkolnym, by spotkać się na wiosennym złazie. Gospodarzami były druhna Aneta Woińska oraz druhna Marzena Rutkowska – miejscowe nauczycielki. Trzy dni pobytu wypełnione były bogatym programem. Między innymi: spotkania, gawędy i śpiewy […]