Archiwum znaczników: Łukasz Lubicz-Łapiński

Rocznica śmierci kpt. Kazimierza Kamińskiego ps. „Huzar”.

11.10.1953 r. został wykonany wyrok śmierci na wielkim podlaskim patriocie kpt. K. Kamińskim ps.”Huzar”. Wójt gminy Piekuty Nowe zadbał o godne uczczenie tej rocznicy. Przy pomniku stojącym koło kościoła zaciągnięta została warta honorowa (pełniły ją grupy rekonstrukcyjne), a delegacje różnych środowisk i organizacji z terenu powiatu Wysokie Mazowieckie złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Przed mszą […]