O nas

Jesteśmy nowo powstałą drużyną harcerską ZHP, działającą w strukturach Hufca w Bielsku Podlaskim, Chorągwi Białostockiej.
We wrześniu 2010 przeprowadzona została akcja propagandowa. Młodzieży uczącej się w zespole szkół w Brańsku zaprezentowany został film nagrany przez Chorągiew Białostocką w setną rocznicę powstania Harcerstwa Polskiego.

7.10.2010 odbyła się pierwsza zbiórka organizacyjna – zapisy do organizacji.

24.10.2010 odbyła się pierwsza harcerska impreza – wymarsz do brańskich lasów. Ognisko, kawa harcerska, chleb ze smalcem, kiełbaski, zabawy i śpiewy na leśnej polanie. W imprezie wzięło udział 52 kandydatów.
Po kilku miesiącach, kiedy okazało się, że w harcerstwie nie chodzi tylko o zabawy wykrystalizowała się znacznie mniejsza grupa tak iż do przyrzeczenia harcerskiego w czerwcu 2011 przystąpiło 11 harcerzy.

Organizacja harcerska w swoich celach statutowych wspomaga misję szkoły w dziedzinie wychowania i kształtowania patriotycznych, obywatelskich postaw. Kształtuje wrażliwość młodych ludzi na otaczającą ich rzeczywistość. Tak też, przy uwzględnieniu specyfiki regionu, będzie pracowała brańska drużyna.

Napisz odpowiedź