02.04.2014 – 9 rocznica odejścia Jana Pawała II

O godzinie 20 przy pomniku Jana Pawła II odbył się krótki harcerski capstrzyk.
Harcerze pamiętają jakim wielkim przyjacielem był Jan Paweł II dla młodzieży.
Program capstrzyku zapełniły:

  • zapalenie znicza, przy wtórze „Barki” z akompaniamentem trąbki
  • krótkie przypomnienie postaci papieża
  • wspólna modlitwa
  • odśpiewanie pieśni „Modlitwa Harcerska”

Podczas pierwszych rocznic pod pomnikiem zbierało się nawet 600 osób.
Dziś o 20 było tylko kilkanaście.
Szkoda, że zanika nasza spontaniczność.

Napisz odpowiedź