19.12.2013 – „Światło Betlejemskie”

Od kilku lat komenda hufca w Bielsku Podlaskim organizuje akcję przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom i społeczeństwu bielskiemu. W Bielsku Podlaskim akcja cieszy się coraz większą popularnością.

Przez dwa poprzednie lata harcerze brańscy próbowali spopularyzować ideę przekazania Betlejemskiego Światła w mieście Brańsk. Niestety inicjatywa nie spotkała się ze zrozumieniem i zainteresowanie brańszczan. Dlatego w tym roku, światło ponieśli prywatnie tylko do swoich rodzin i znajomych.

Inicjatywę szerszej akcji podjął w tym roku dh. ks. Piotr Pędzich. Ale i ta akacja, pomimo dużego trudu organizacyjnego księdza i ogłoszeń z ambony, nie spotkała  się z zainteresowaniem społecznym.

Napisz odpowiedź