72 rocznica Bitwy pod Bodakami

W tym roku przypada 72 rocznica Bitwy pod Bodakami. Szerzej o niej można przeczytać na stronach bransk.eu. Gminne uroczystości rocznicowe zorganizowano 13.05. Rozpoczęły się one o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach. Po mszy okoliczności bitwy przypomniał Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Holonkach, przygotowne przez nauczycielkę Ewę Ostrowską, dały krótkie patriotyczne przedstawienie. Po przedstawieniu wszyscy zebrani w uroczystym przemarszu udali się na cmentarz parafialny, gdzie przy pomniku poległych żołnierzy złożono kwiaty. Odbył się tam też przygotowany przez nas apel poległych. Po uroczystościach spotkaliśmy się na przygotowanym przez władze gminy poczęstunku. Następnie udaliśmy się do Bodak, gdzie dh. Mieczysław Korzeniewski przeprowadził pogadankę na temat okoliczności i możliwego przebieg bitwy. Patrol nasz zakończył się wizytą na cmentarzu w Łubinie Kościelnym, gdzie także spoczywają polegli w tej Bitwie.

 

Św. Jerzego Święto Patrona Harcerzy – Kleszczele

22.04.2017 Wybraliśmy się do Kleszczel, by wraz innymi drużynami uczcić św. Jerzego – patrona harcerzy.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 250 osób z: Brańska, Bielska Podlaskiego, Milejczyc i Czeremchy, Hajnówki, Bociek, Kleszczel, Holonek, Domanowa, Siemiatycz, Sokołowa Podlaskiego, oraz Topczewa.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego, oraz modlitwa (molebień) w cerkwi p.w. Zaśnięcia NMP.  Następnie braliśmy udział w grze terenowej oraz integrowaliśmy się przy wspólnym poczęstunku.

 

26.03.2017 Perlejewo

26 Marca 2017 roku wzięliśmy udział w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości te w sposób szczególny poświęcone były V i VI Brygadzie Wileńskiej AK, które działały na naszych terenach w latach 1945 – 1953.

Odprawiona została msza święta, a następnie odbyły się krótkie uroczystości na terenie cmentarza. Podczas uroczystości wojskową asystę honorową pełnili żołnierze z18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Uroczystościom towarzyszyła zorganizowana przy kościele wystawa zdjęć poświęcona żołnierzon V i VI BW AK.  Wystawa potrwa do 26 marca.

Rozkaz 1/2017 z dnia 14.02.2017

Rozkaz 1/2017

Z dnia 14.02.2017

Udzielam pochwały dh. Maciejowi Sobolewskiemu, przybocznemu w 15 WDH „Inka” Brańsk za własną inicjatywę uczczenia rocznicy powstania Armii Krajowej i zapalenie światełka pamięci przy pomniku 500-lecia w Brańsku.

Czuwaj!
dh. pwd. M. Korzeniewski

11.11.2016

Program harcerskich obchodów Dnia Niepodległości.

pobrane

  1. Zbiórka w harcówce  – godzina 12:00
  2. Ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek. Śpiewy patriotyczne.
  3. Przejście na cmentarz
    • Złożenie kwiatów na grobie Stanisława Czarniawskiego – komendanta POW w Brańsku.
    • Zapalenie zniczy oraz harcerska modlitwa przy grobach znanych znanych nam żołnierzy roku 1920 r.
  4. Złożenie kwiatów przy pomniku 500-lecia i odśpiewanie pieśni: „Marsz I Brygady”, „Hej Strzelcy wraz”

Harcerze! Zbiórka w strojach harcerskich. Weźcie ze sobą zeszyty z tekstami do śpiewów.

1.11.2016 – kwesta Fundacji Niezłomni

1 listopada na cmentarzach w całej Polsce odbywała się kwesta na „ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych”. Nasza drużyna dołączyła do kwestujących. Dwa patrole przez kilka godzin kestowały oraz prowadziły akcję informacyjno-ulotkową „Niezłomny jest w Tobie”.

Zebrano  kwotę 1929 zł 64 gr.

Fundacja Niezłomni zajmuje się poszukiwaniami szczątków ofiar komunistycznego reżimu, ich identyfikacją oraz organizacją godnych pochówków.

Ogłoszenie

Dokonania fundacji