Archiwum znaczników: rocznica śmierci

02.04.2013 Ósma rocznica śmierci Jana Pawła II

Czuwaj! 2.04.2013 roku włączyliśmy się w obchody ósmej rocznicy śmierci Jana Pawła II. W czasie uroczystości pełniliśmy wartę honorową przy pomniku papieża.

02.04.2012 – 7 rocznica śmierci Jana Pawła II

Harcerze Brańscy pamiętają o Papieżu Polaku. Po raz drugi wspólnie z Zespołem Szkół w Brańsku uczcili kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II. W szkole odbył się apel przypominający postać Papieża. Po czym młodzież udała się pod pomnik aby zapalić znicze i położyć kwiaty. Harcerze wespół z zespołem „Skowronki” wystawili honorową wartę. Na koniec wszyscy odśpiewali […]

01.04.2011 – rocznica śmierci Jana Pawła II

1 kwietnia, nasza drużyna już w większości umundurowana, włączyła się w szkolną uroczystość obchodów szóstej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Przy pomniku papieża obok brańskiego kościoła wystawiona została harcerska warta. Delegacja harcerzy zapaliła światło pamięci