Archiwum znaczników: Jakub Paradżik

Capstrzyk z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

Jak każdego roku harcerze pamiętają o ważnych rocznicach historycznych naszej ojczyzny. W tym roku w uroczysty capstrzyk przy pomniku 500 lecia włączył się dynamicznie Pan Czesław Sokołowski, jeszcze jako stary burmistrz (uroczystość odbywała się 29.11 o godzinie 18) Miało miejsce takie oto zdarzenie: Do oczekującej na rozpoczęcie uroczystości grupy harcerzy, stojącej opodal pomnika 500-lecia Miasta […]

Wyróżnienia

Czuwaj! Harcerze, którzy zgłosili się do warty przy grobie Chrystusa podczas Triduum Paschalnego i pełnili ją w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, otrzymują wyróżnienie. Są to: dh. Jakub Paradzik dh. Maciej Sobolewski kandydat Wiktoria Piotrowska kandydat Szymon Arnold instr. ZHP pwd. Mieczysław Korzeniewski

Rozkaz 1/2011 z dnia 8 listopad 2011

Brańsk 8.11.2011 Z dniem 8 listopada 2011 powierzam funkcję zastępowych: Dh. Wioletta Zawadzka – zastępowa zastępu dziewcząt harcerzy starszych Dh. Jakub Paradzik – zastępowy zastępu chłopców harcerzy starszych dh. pwd. Mieczysław Korzeniewski

30.11.2011 – rocznica Powstania Listopadowego

30 listopada o godzinie 17:00 patrol harcerski pod dowództwem zastępowej Wioletty Zawadzkiej i zastępowego Jakuba Paradzika zapalił światło pamięci przy pomniku 500 lecia miasta Brańsk, poświęcone bohaterom Powstania Listopadowego. Rocznica ta jest już rzadko wspominana, ale harcerze znają historię i czczą pamięć wielkich Polaków i wielkich czynów narodowych