Archiwum znaczników: Czesław Sokołowski

Capstrzyk z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

Jak każdego roku harcerze pamiętają o ważnych rocznicach historycznych naszej ojczyzny. W tym roku w uroczysty capstrzyk przy pomniku 500 lecia włączył się dynamicznie Pan Czesław Sokołowski, jeszcze jako stary burmistrz (uroczystość odbywała się 29.11 o godzinie 18) Miało miejsce takie oto zdarzenie: Do oczekującej na rozpoczęcie uroczystości grupy harcerzy, stojącej opodal pomnika 500-lecia Miasta […]