Archiwum znaczników: warta

23.04.2011 – harcerska warta wielkosobotnia przy grobie Chrystusa

Do starej tradycji warty pełnionej przy grobie Chrystusa przez strażaków dołączyli w tym roku harcerze. Krótką zmianą zapoczątkowali, miejmy nadzieję, nową tradycję włączania się harcerzy w liturgię triduum paschalnego.

01.04.2011 – rocznica śmierci Jana Pawła II

1 kwietnia, nasza drużyna już w większości umundurowana, włączyła się w szkolną uroczystość obchodów szóstej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Przy pomniku papieża obok brańskiego kościoła wystawiona została harcerska warta. Delegacja harcerzy zapaliła światło pamięci