21-22.12.2011 Wigilijne Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze Europy i harcerze Polscy od 21 lat kontynuują piękną tradycję przekazywania ognia, który płonie w Betlejem w Grocie Narodzenia Jezusa.

Polscy harcerze przejmują ogień od harcerzy słowackich, skąd trafia on do poszczególnych chorągwi, hufców, drużyn. Od nich trafia do kościołów, zakładów pracy, instytucji i pojedyńczych osób.

21 grudnia o godzinie 16:00 przy miejskim ratuszu  w Bielsku Podlaskim odbyło się przekazanie światła z Białostockiej Chorągwi dla Hufca Bielskiego.

Brańska drużyna udała się w całości na tę uroczystość autokarem – wspólnie z drużynami z Glinnika i z Holonek (dziękujemy za podwiezienie).

W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu Bielsk Podlaski oraz księża katoliccy i prawosławni. Po przekazaniu światła przy ratuszu, wysłuchaniu Kolędy Prawosławnej  i odśpiewaniu „Wśród Nocnej Ciszy”, wszyscy harcerze zostali zaproszeni na wspólny opłatek do kawiarni „Hajduczek” (dziękujemy Pani prezes Turkowicz za życzliwość i gościnę). Tam nastąpiło łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonu.

22 grudnia Brańska Drużyna Harcerzy zorganizowała akcję przekazywania światła pokoju mieszkańcom Brańska. Przy zainscenizowanej koło skweru 500 lecia szopie betlejemskiej, od przejętego światła rozniecone zostało ognisko, a z niego użyczane było światło do przynoszonych lub odebranych od harcerzy zniczy.

Ze smutkiem należy zauważyć iż wysiłek harcerzy, aby światło trafiło do każdego domu, nie został należycie doceniony przez brańszczan. Ogółem przekazano około 50 świateł. A szkoda. Czyżby serca Brańszczan były aż tak obojętne?

O godzinie 16:45 światło zostało wniesione do brańskiego kościoła i uroczyście przekazane na ołtarz. W kościele na harcerzy czekał ks. Piotr Pędzich.

Niechaj przekazane przez harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju rozgrzewa serca brańszczan i rozjaśnia ich umysły

Napisz odpowiedź