24.03.2012 Doktorce

Patrol Drużyny z Brańska uczestniczył w pracach porządkowych w odzyskanym w lutym 2012 przez Hufiec Bielsk Podlaski Ośrodku Harcerskim w Doktorcach n/Narwią. Wkrótce to miejsce będzie żyło gwarem spotkań harcerskich, obozów, biwaków i ognisk.

Napisz odpowiedź