25.04.2015 Święto Patrona Harcerzy

Św. Jerzy jest patronem harcerzy. Jego cnoty, męstwo i odwaga są wzorcem w życiu harcerza. 25.04 przy pięknej wiosennej pogodzie harcerze z Hufca Bielsk Podlaski spotkali się w Narwi aby uczcić to święto i zacieśnić braterskie więzi.

Spotkanie odbyło się według następującego planu:
9:00-9:15 – Zbiórka przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława w Narwi
9:15 – 9:50 Msza w Kościele w intencji Zuchów, Harcerzy i Instruktorów
9:50- 10:10-Apel
10 :10 – 10:30 Przyjazd do Odrynek i przejście kładką na Skit
11:00 -11:20 Molebień w Cerkwi na Skicie w intencji Zuchów, Harcerzy i Instruktorów
11:20 – 12:00 Obiad na Skicie
12:00 – 12:30 Zwiedzania i oprowadzanie po Skicie
12:30 – 13:30 Gry i zabawy terenowe
13:30 – 14:00 Powrót do Odrynek
14:00 – 14:10 Zakończenie i wyjazd do domu

Napisz odpowiedź