Pogrzeb płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”

24.04.2016 wzięliśmy udział w uroczystościach pogrzebowych płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. Uroczystość miała podniosły i patriotyczny charakter. Brały w niej udział tysiące ludzi z całej Polski. Cieszymy się, że jako drużyna harcerska im. „Inki” mogliśmy wziąć udział w godnym odprowadzeniu na wieczny spoczynek doczesnych szczątków dowódcy naszej patronki.

Dziękujemy też życzliwemu nam sponsorowi, dzięki którego pomocy mogliśmy w większej liczbie, bezpiecznie i wygodnie dotrzeć do Warszawy i wrócić do domu.

Chwała Bohaterom!
Czuwaj!

Napisz odpowiedź